акција

Во тек Два света

2
Глава 3 Ноември 20, 2020
Глава 2 Ноември 20, 2020

Во тек Деми-хуман

2
Глава 3 Ноември 13, 2020
Глава 2 Ноември 13, 2020

Во тек Патување на Запад

5
Глава 3 Ноември 12, 2020
Глава 2 Ноември 12, 2020

Во тек Залутај Боже

0
Глава 3 Ноември 9, 2020
Глава 2 Ноември 9, 2020

Во тек Искористување на убовта

2
Глава 3 Ноември 9, 2020
Глава 2 Ноември 9, 2020

Во тек Кукла за одмазда

5
Глава 3 Ноември 5, 2020
Глава 2 Ноември 5, 2020

Трансакцијата е завршена

3.3
Глава 7 Октомври 26, 2020
Глава 6 Октомври 26, 2020

Добар апетит

2.7
Глава 5 Октомври 23, 2020
Глава 4 Октомври 23, 2020
x