18 USC § 2257/2257A

DMCA

Во согласност со Законот за дигитален милениум за авторски права од 1998 година (Канцеларијата за авторски права на САД), сопствениците и операторите на

Freecomiconline.me ќе одговори веднаш на тврдењата за прекршување на авторските права пријавени до назначениот застапник за авторски права на Freecomiconline. Имајте предвид дека според делот 512(ѓ) од DMCA (17 USC § 512(f)), секое лице кое свесно материјално погрешно прикажува дека материјалот или активноста прекршуваат може да биде предмет на одговорност.

Ако мислите дека вашата авторска работа е копирана на начин што претставува прекршување на авторските права, ве молиме дајте му ги следните информации на агентот за авторски права на Freecomiconline:

Физички или електронски потпис на лице овластено да дејствува во име на сопственикот на ексклузивно право кое е наводно прекршено;
Идентификација на дело заштитено со авторски права за кое се тврди дека е повредено, или, ако повеќекратни прекршувања на авторските права на една интернет страница се опфатени со едно известување, репрезентативна листа на такви дела;
Идентификација на материјалот за кој се тврди дека прекршува или дека е предмет на прекршувачка активност и кој треба да се отстрани или пристапот до кој треба да се оневозможи и информации разумно доволни за да дозволат Freecomiconline да го лоцира материјалот (како што е URL-то или видео број);
Информации разумно доволни за да овозможат Freecomiconline да ве контактира: име, адреса, е-пошта, телефонски број, доколку е достапно;
Изјава дека страната што се жали има добронамерно верување дека користењето на материјалот на начинот на кој се жали не е овластен од сопственикот на авторските права, неговиот застапник или законот; и
Изјава дека информациите во известувањето се точни и, под казна за лажно сведочење, дека сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на ексклузивно право што наводно е повредено.

18 USC § 2257/2257A

18 Изјава за усогласеност на барањата за чување евиденција USC § 2257/2257A.
Freecomiconline.me не е производител на која било и на целата содржина што се наоѓа на веб-локацијата ( Freecomiconline.me). Во однос на записите според 18 USC § 2257 за која било и сета содржина пронајдена на оваа страница, ве молиме љубезно да го насочите вашето барање до страницата за која е произведена содржината.

Freecomiconline.me не е производител на која било и на целата содржина што се наоѓа на веб-локацијата ( Freecomiconline.me) како што е дефинирано со 18 USC §2257 и 28 CFR 75 и затоа е изземена од барањата за водење евиденција.

Freecomiconline.me е веб-страница за споделување слики каде што овозможува поставување, споделување и гледање на различни видови содржини за возрасни и додека Freecomiconline.me прави најдобро што може со проверка на усогласеноста.

Freecomiconline.me се придржува до следните процедури за да обезбеди усогласеност:

Се бара од сите корисници да имаат 18 години да испраќаат слики.
Кога прикачува, корисникот мора да ја потврди содржината; уверете се дека има 18 години; потврди дека тој/таа води евиденција за моделите во содржината и дека тие се постари од 18 години.
Потврдете дека содржината што се прикачува е во сопственост на корисникот или има законска лиценца за прикачување, објавување, споделување на содржината што ви е при рака.
Силно веруваме дека сите модели, актери, актерки и други лица прикажани во вистински сексуално експлицитни визуелни прикази на оваа веб -страница, имале 18 години или постари во времето на создавањето. Силно веруваме дека секој производител чија содржина се појавува на оваа страница е во согласност со 18 USC 2257, на нивните соодветни веб -страници.

Freecomiconline.me ветува дека ќе направи се што може за да пронајде и прекине навредливи фотографии или/и видеа.
За понатамошна помош, контактирајте [заштитена по е-пошта] усогласеност.